Market summary 1/8/2017
– วานนี้นาย Stanley Fischer, Fed Vice Chairman (FOMC Voter) กล่าวแสดงความกังวลว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐฯ อาจส่งผลลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงมีผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจโลกได้
: โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่รัฐบาลนาย Trump มีแนวโน้มไม่สามารถผ่านร่างนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจดังเช่นที่ให้คำมั่นสัญญาไว้ได้สำเร็จ
: นาย Fischer เสริมว่า ปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองในปัจจุบันมีผลให้ธุรกิจต่างๆ ชะลอการขยายการลงทุนลง ถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำก็ตาม
Source: BOTSS
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-fischer-idUSKBN1AG1KJ
——
# Dollar index create low ในรอบปี มาอยู่ ที่โซน 92.88 จุดรับที่สำคัญคือ แนว 92.00 , การที หลุดมาอยู่แนวนี้สะท้อนถึงความไม่มั่นใจกับสภาพเศรษฐกิจ ของสหรัฐอเมริกา ของนักลงทุน
# การปรับลงของดอลล่าร์ นี้ สะท้อนถึงการชะลอการปรับอัตราดอกเบี้ยในช่วง Q3 ซึ่ง สองปีที่ผ่านมา ทาง อเมริกาจะมีการ action กับอัตราดอกเบี้น ในช่วงปลายปีเสียมากกว่า
# วันนี้มีประกาศ อัตราดอกเบี้ย ของ AUD
——
Tue 1/8/2017
Focus ****
Bank Holiday / CHF
PMI : JPY , CHF , EUR , GBP , USD , CAD
JPY / BOJ Core CPI y/y ***
AUD / Cash Rate***, RBA Rate Statement ***,Commodity Prices y/y ***
EUR / Prelim Flash GDP q/q **
US data ***
—–
6:30am / AUD / AIG Manufacturing Index
7:30am / JPY / Final Manufacturing PMI **
8:45am / CNY / Caixin Manufacturing PMI
11:30am / AUD /
: Cash Rate ***
: RBA Rate Statement ***
12:00pm / JPY / BOJ Core CPI y/y ***
1:00pm / GBP / Nationwide HPI m/m
1:30pm / AUD / Commodity Prices y/y ***
2:30pm / CHF / Manufacturing PMI
2:55pm / EUR /
: German Final Manufacturing PMI *
: German Unemployment Change
3:00pm / EUR / Final Manufacturing PMI ***
3:30pm / GBP / Manufacturing PMI ***
4:00pm / EUR / Prelim Flash GDP q/q **
7:30pm / USD /
: Core PCE Price Index m/m
: Personal Spending m/m
: Personal Income m/m
8:30pm / CAD / Manufacturing PMI
8:45pm / USD / Final Manufacturing PMI ***
9:00pm / USD /
: ISM Manufacturing PMI ***
: Construction Spending m/m
: ISM Manufacturing Prices

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2014 MGLTHAI | MILLENNIUM GOLDEN LINK