[contact-form-7 id=”” title=”Oriental Siminar”] [/contact-form-7]

  [contact-form-7 id=”” title=”Oriental Siminar”] [/contact-form-7]

  [contact-form-7 id=”” title=”Oriental Siminar”] [/contact-form-7]

[contact-form-7 id=”” title=”Oriental Siminar”] [/contact-form-7]

[contact-form-7 id=”” title=”Oriental Siminar”] [/contact-form-7]

Market summary 28/11/2017 – นาย Robert Kaplan, Dallas Fed President (Voter) กล่าวสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ “in the near future” : เนื่องจากหากธนาคารกลางสหรัฐฯ ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานานเกินไปเพื่อยืนยันการฟื้นตัวของ actual inflation ซึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ behind the curve ส่งผลให้จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา – นาย Kaplan จึงมองว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยในลักษณะ “gradual and patient” เป็นสิ่งที่เหมาะสม : การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยความรวดเร็วนั้น จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ recession ตามมาได้ : Kaplan ระบุว่าตนยังคงเห็นด้วยกับการกำกับสถาบันการเงินด้วยกฎ Dodd-Frank และ Volcker rule รวมถึงการผ่อนคลายกฎระเบียบให้กับสถาบันการเงินขนาดเล็กและขนาดกลาง – Dallas Fed economists มองว่าภาคการจ้างงานสหรัฐฯ จะยังคงตึงตัวต่อเนื่อง โดยแรงสนับสนุนจากปัจจัยด้าน cyclical…

Macro view 26/11/2017 ประเด็นสำคัญสัปดาห์ก่อน – นาง Janet Yellen ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่ง Fed Governor โดยจะมีผลเมื่อนาง Yellen ครบวาระ Fed Chair ในปีหน้า : นาง Yellen กล่าวในมุมมองเชิงบวกว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่งและใกล้เป้าหมายของธนาคารกลางทั้งในด้านการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ ประกอบกับระบบการเงินสหรัฐฯ มีเสถียรภาพขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ : ยังแสดงความมั่นใจว่า นาย Jerome Powell, ว่าที่ Fed Chair คนต่อไปจะทำหน้าที่ได้อย่างดี : การลาออกของ Yellen ส่งผลให้ประธานาธิบดี Trump จะต้องมีการสรรหา Fed Governor รวมทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง (รวม Fed Vice Chair 1 ตำแหน่ง) Source: BOTSS —- –…

– ECB เปิดเผยรายงานการประชุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอบวันที่ 25-26 ตุลาคม 2017 มีรายละเอียดดังนี้ : 1.ด้านภาวะตลาดการเงิน นาย Coeure รายงานว่าที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลในยูโรโซนปรับสูงขึ้นไม่มากนัก แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯระยะสิบปีของสหรัฐฯจะปรับสูงขึ้นถึง 35 bps : 2. ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และ leading indicators ต่างๆยังคงชี้ถึงมุมมองที่ดีต่อเศรษฐกิจในระยะสั้น ในยูโรโซน การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง : 3.ด้านอัตราเงินเฟ้อ คณะกรรมการต่างเห็นด้วยว่าอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนเริ่มปรับสูงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ แต่โดยรวมแล้วยังคงอยู่ในระดับต่ำ และยังไม่มีสัญญาณที่น่าเชื่อถือว่าจะปรับเข้าสู่ระดับเป้าหมายของ ECB : คณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่ายังคงมีความเหมาะสมในการคงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ : คณะกรรมการเห็นด้วยกับข้อเสนอของนาย Praet ให้ขยายมาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์ ที่ปริมาณ 30 พันล้านยูโร เป็นเวลาเก้าเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2018 หรือนานกว่านั้น หากจำเป็น *** ### คงปริมาณการเข้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการ APP ที่ 60 พันล้านยูโรต่อเดือน จนกระทั่งถึงเดือน ธ.ค. 2017…

Market summary 23/11/2017 – FOMC Minutes ของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. -1 พ.ย. : คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00-1.25 1. ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ คณะกรรมการยังคงประเมินว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวแบบ “moderate pace” ท่ามกลางการปรับลดการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างค่อยเป็นค่อยไป : คาดว่าภาคการใช้จ่ายผู้บริโภคจะขยายตัวในลักษณะ solid ในระยะเวลาข้างหน้า โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการจ้างงานที่แข็งแกร่งและรายได้ภาคครัวเรือนที่ปรับดีขึ้น : การลงทุนในภาค Business fixed investment ขยายตัวในระดับ moderate rate ในช่วงที่ผ่านมา และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องในระยะต่อไป ธุรกิจส่วนใหญ่มีการปรับเพิ่มมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในระยะต่อไป และพร้อมขยายการลงทุนมากขึ้น : ผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคน : ทั้งต่อการผลิตและยอดขายสินค้าจากภาค manufacturing และภาค service นั้น รายงานจากภูมิภาคที่เกี่ยวข้องระบุว่าผลกระทบเป็นเพียงลักษณะ short lived 2. ภาคการจ้างงาน ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ อยู่เหนือระดับ…

Market summary 21/11/2017 – นาง Janet Yellen ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่ง Fed Governor โดยจะมีผลเมื่อนาง Yellen ครบวาระ Fed Chair ในปีหน้า : นาง Yellen กล่าวในมุมมองเชิงบวกว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่งและใกล้เป้าหมายของธนาคารกลางทั้งในด้านการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ ประกอบกับระบบการเงินสหรัฐฯ มีเสถียรภาพขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ : ยังแสดงความมั่นใจว่า นาย Jerome Powell, ว่าที่ Fed Chair คนต่อไปจะทำหน้าที่ได้อย่างดี : การลาออกของ Yellen ส่งผลให้ประธานาธิบดี Trump จะต้องมีการสรรหา Fed Governor รวมทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง (รวม Fed Vice Chair 1 ตำแหน่ง) Source: BOTSS https://www.cnbc.com/2017/11/20/janet-yellen-to-leave-fed-after-successor-takes-over-as-chair.html ——– –…

© 2014 MGLTHAI | MILLENNIUM GOLDEN LINK