26

น้องทอง เดย์เทรด….

1. วันนี้รอซื้อ 1130+- คัททิ้ง 1122+-

2. เป้าหมายแรก 1142+- ปิดเอาค่าขนมสักครึ่งหนึ่งก่อน

3. เป้าหมายหลักมองที่ 1163+- ตรงนี้ผ่านเทรนที่กดอยู่ได้เมื่อไรน่าจะไปต่อได้อีก

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2014 MGLTHAI | MILLENNIUM GOLDEN LINK