ประเทศญี่ปุ่น
เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สามของโลกมีอัตราการเติบโตที่เห็นได้ชัดหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่พัฒนาตัวเองเป็นประเทศอุตสาหกรรม คนญี่ปุ่เป็นคนที่มีระเบียบวินัยและคุณธรรมสูงมากและนี่สงผลให้ประเทศพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ประเทศญี่ปุนเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีใหม่ๆ
การส่งออกของประเทศญี่ปุ่น
สินค้าหลักคือ ธุรกิจยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค รวมทั้งเครื่องจักรโรงงาน
คู่ค้าส่งออกหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน เกหลีใต้ และ ไต้หวัน

การนำเข้าของประเทศญี่ปุ่น
การนำเข้าหลักของประเทศญี่ปุ่นได้แก่สินค้ากลุ่มพลังงาน อาหาร เคมีภัณฑ์
คู่ค้านำเข้าหลัก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ซาอุดิอารเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรต และ การ์ตา

สถานภาพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆจากนโยบาย ABEMOBIC หรือ มาตรการ QQEนอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงของประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับที่สูงมากจนอย่ากส่งผลเสียให้เศรษฐกิจของประเทศล้มลงได้ อีกทั้งปัญหาเศรษฐกิจของประเทศจีนยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยตรง
ดอกเบี้ยนโยบาย 0.1% อัตตราเงินเฟ้อ 0.2%
***ประเทศญี่ปุ่นเปแนประเทศอุตสาหกรรมจึงต้องช้าน้ำมันและพลังงานต่างๆเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจ เพราะฉะนั้นหากเกิดการเป็นแปลงที่เห็นได้ชัดของราคากลุ่มพลังาน จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทันที
***สหรัฐอเมริกา และ ประเทศในแถบเอเชีย มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก
***ญี่ปุ่นยังคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน QQEอยู่

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2014 MGLTHAI | MILLENNIUM GOLDEN LINK