ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังจากวิกฤตการ แฮมเบอเกอร์ ช่วงปลายปี2007 และ 2008 ธนาคารกลางของประเทศจึงออกมาประกาศใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินหรือ QE นั่นเองและยังปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงต่ำจนเกือบถึง 0 เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว
การส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา
สินค้าส่งออกหลักได้แก่ เครื่องจักร วัสดุโรงงาน ยานยนต์ เครื่องยนต์ อาหาร และ เครื่องดื่ม
คู่ค้าส่งออกหลักได้แก่ แคนนาดา แมกซิโก จีน ญี่ปุ่น เยอรมันนี และ สหราชอาณาจักร

การนำเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา
สินค้านำเข้าหลักได้แก่ เครื่องจักร วัสดุโรงงาน ยานยนต์ เครื่องยนต์ อาหาร และ เครื่องดื่ม
คู่นำเข้าหลักได้แก่ จีน แคนนาดา แมกซิโก ญี่ปุ่นและเยอรมันนี

สถานภาพเศรษฐกิจ
ภาคการส่งออกชะลอตัวในช่วงต้นปี2015เนื่องจากการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลล่าห์ ในส่วนของการจ้างงานก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่ผ่านมา ภาคการจับจ่ายดีขึ้น มีการซื้อที่อยู่อศัยเพิ่มขึ้นส่งผลให้ภาคการก่อสร้างเติบโต
***เรื่องการปรับขึ้นของอัตตราดอกเบี้ยยังคงเห็นได้ไม่ชัดเจนนักถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศจะออกมาในเชิงบวก
ดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% อัตตราเงินเฟ้อ 0.20%

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2014 MGLTHAI | MILLENNIUM GOLDEN LINK