สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศในแถบทวีปยุโรปที่รวมตัวกันเพื่อทำการค้าและนโยบายทางการเงินร่วมกัน สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
เนื่องจากสหภาพยุโรปเป็นการรวมตัวกันของหลายประเทศจึงยากที่จะอธิบายสินค้าหลักในการส่งออกอย่างรัยก็ตามการค้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในกลุ่มสมาชิก
สถานภาพเศรษฐกิจ

ในช่วงทศที่ผ่านมาเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปค่อนข้างย่ำแย่โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศกรีซที่ส่งผลกระทบไปทั่วภูมิภาค ตามมาด้วย สเปน อิตาลี และฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามการที่ราคาน้ำมันโลกต่ำลงอาจส่งผลให้เศรษฐกิจในสหภาพยุโรปปรับตัวดีขึ้นดพราะมีต้นทุนการทำธุรกิจที่ต่ำลง

***เยอรมันนี และฝรั่งเศส มีอิธิพลอย่างมากในสหภาพยุโรป

***วิกฤตกรีซมีผลกระทบอย่างมาก

***เศรษฐกิจของ สเปนและอิตาลี เริ่มมีแนวโน้มการปรับตัวที่ดีขึ้น

***โฟล์กสวาเกน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันนีเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่

***ธนาคารกลางยุโรปมีความเห็นที่จะพิจรณาขยายวงเงินและระยะเวลาในการทำ QE

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2014 MGLTHAI | MILLENNIUM GOLDEN LINK