สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักร เป็นหมู่เกาะ ที่ประกอบไปด้วย ประเทศอังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีบทบาทอย่างมากในเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรป สหาราชอาณาจักรเคยเป็นประเทศที่ริเริ่มทำธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและยังคงเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ประเทศหนึ่งของโลก แต่ ณ ปัจจุบัน สหราชอาณาจักรเน้นธุรกิจภาคบริการมากกว่าภาคการผลิต
การส่งออกของสหราชอาณาจักร
ถึงแม้ว่าสหราชอาณาจักรจะมุ่งเน้นทำธุรกิจภาคบริการ แต่สินค้าส่งออกหลักได้แก่ เครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าโรงงาน เชื้อเพลิงธรรมชาติ และเคมีภัณฑ์
คู่ค้าส่งออกหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี ฝรั่งเศส เนอเทอร์แลนด์ และ ไอร์แลนด์

การนำเข้าของสหราชอาณาจักร
สินค้านำเข้าหลักของสหราชได้แก่ เครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์ น้ำมันหล่อลื่น เชื้อเพลิงธรรมชาติ และเคมาภัณฑ์
คู่ค้านำเข้าหลักได้แก่ เยอรมันนี จีน สหรัฐอเมริกา เนเทอร์แลนด์ และฝรั่งเศส

สถานภาพเศรษฐกิจ
สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของสหราชอาณาจักรในไตรมาสที่สาม มีผลกระทบมาจาก ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคการก่อสร้างที่ซบเซา มีการคาดการที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายขึ้นเป็น 0.75% ในไตรมาสที่สองของปี 2016
ดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% อัตราเงินเฟ้อ 0.10%
***สหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าสำคัญของประเทศอังกฤษ ดังนั้นสภวาะเศรษฐกิจของสหรัฐจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสหราชอาณาจักร
***อังกฤษยังคงอัดฉีด QE และคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเพื่อช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
***ปัญหาเศรษฐกิจในสหภาพยูโรก็ส่งผลกระทบต่อสหราชอาณาจัรเช่นกัน

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2014 MGLTHAI | MILLENNIUM GOLDEN LINK